The Tower of BABEL

Mail art project 2015 / 2016

Friday 6 February 2015

Mr. Colori / C. Gijsen

.
Confusione / Verwarringe
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2855  d.d.03.02.15
electronic / poem
.
Mr. Colori / C. Gijsen - Netherlands

www.colori.nl 
.
--click picture to enlarge--
___________________________________
Babel

Ik was in Babel, trok letterlijk muren op
Van schurende keelklanken, monosyllaben
Die dof oplosten in de grammatica - ben
Ik nog te begrijpen, lezer? - en op de top

Van mijn toren verwaaide elke, alle zin
Over dit barre land waar alleen de doven
Overleefden; elke regel moest ik roven,
Ruw ontvreemden uit het boek van alle begin.

Ongelovig bad ik tot de god van het woord,
Smeekte om een publiek, elk gemelijk gehoor:
Een antwoord om mijn bouwwerk te schragen, nog door

Klinkers, stoplappen en een stenen syntaxis
Te borgen voor verval, maar mijn taal werd vermoord
Door de stomme kakofonie van de hybris

C. Gijsen
___________________________________

Babel

I was in Babel, literally raising walls
of grating gutturals and monosyllables
which dully disintegrated in the grammar -
am I still making sense reader? -,  and at the

top of my tower all sentences and sense were
blown about across this desert where only the
deaf survived; I had to steal each and every
line roughly plundering the book of all beginning.

Unbelieving, I prayed to the god of the word,
begged for listeners, any sullen audience,
and an answer to prop up my edifice,

still secure it against decay with vowels,
a stony syntax and platitudes, but my tongue was
silenced by the dumb cacophony of hubris.

translation: Erik Honders
___________________________________